Google+ LEC A SP | EKO ENERGO Sp. z o.o. - optymalizacja | efektywność | oszczędność

LEC A SP

REDUKTOR MOCY
OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH TYP SP

JEST JEDNOFAZOWYM REGULATOREM ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZNACZONYM DO STEROWANIA I STABILIZACJI NAPIĘCIA. MOŻE ZMNIEJSZYĆ NAPIĘCIE O 35V SKOKOWO CO 2,5V.

KORZYŚCI: 
15% – 35% – oszczędność energii
• Stabilizacja napięcia – zdecydowana poprawa jakości energii
• Niski koszt inwestycji w małych obwodach
• Urządzenie kompaktowe o wysokiej sprawności
• Łatwy w montażu
Obniża i nie generuje harmonicznych THD / EMI

 

SPECYFIKACJA: 
Napięcie wejścia: 230 VAC +/- 10%
Regulacja napięcia:
• Maksimum  redukcji: 35V
• Pierwszy  stopień  o: 12V
• Następne  stopnie o: 2.5V