Google+ Przepływomierze ścieków | EKO ENERGO Sp. z o.o. - optymalizacja | efektywność | oszczędność

Przepływomierze ścieków

Przedmiotem naszej oferty jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury do opomiarowania natężenia przepływu ścieków. W wielu przypadkach, rozliczanie się z MPWiK za faktyczną ilość odprowadzanych ścieków przynosi znaczne oszczędności.

ZASADA DZIAŁANIA

Mierniki działają na zasadzie pomiaru czasu przelotu wiązki ultradźwiękowej między czujnikiem, a powierzchnią cieczy, której poziom ma być mierzony. Na tej podstawie wyznaczana jest odległość do powierzchni medium. Wielkość ta może zostać wykorzystana bezpośrednio do odczytu poziomu cieczy, lub – po wykorzystaniu odpowiedniej formuły pomiarowej dla ponad 20 zwężek i przelewów – do wyznaczania przepływu cieczy.

OPCJE DODATKOWE

  • Wersja bateryjna

- zasilanie do 6 m-cy w temp. +20 °C (w zależności od częstotliwości próbkowania)
- możliwość wspomagania solarem (zestaw jest praktycznie bezobsługowy)

  • Możliwość zabezpieczenia dostępu do miernika, za pomocą kodu
  • Dodatkowy, zewnętrzny moduł rejestratora danych

- gromadzenie danych z przetwornika
- możliwość przeglądania danych z dowolnych okresów oraz obróbka na komputerze PC

 

  • Transmisja danych z przepływomierza na odległość

- w oparciu o technologię GPRS (wizualizacja na komputerze podłączonym do Internetu)
- w oparciu o drogę radiową

Przykładowe zdjęcia/instalacje

   
   
   

 

W celu przeprowadzenia ekspertyzy, prosimy o kontakt telefoniczny, bądź wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy.