Google+ Tańsza energia elektryczna | EKO ENERGO Sp. z o.o. - optymalizacja | efektywność | oszczędność

Tańsza energia elektryczna

Zakup energii po korzystniejszej cenie, niż u obecnego sprzedawcy – pierwszy krok na drodze do obniżenia kosztów stałych Twojej firmy.

Korzyści:

  • prosty sposób na zmniejszenie wysokości rachunków za energię elektryczną,
  • nieskomplikowana i szybka procedura,
  • zajmujemy się wszystkimi formalnościami w procesie zmiany sprzedawcy energii energii elektrycznej,
  • brak ryzyka – każdego odbiorcę chroni ustawa Prawo Energetyczne,
  • gwarancja niezmienności ceny przez cały okres obowiązywania umowy*,
  • obsługujemy wszystkie taryfy energetyczne,
  • współpracujemy wyłącznie ze sprzedawcami energii o ugruntowanej pozycji w Polsce i Europie,
  • zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, dystrybutor energii pozostaje ten sam - nadal ta sama firma będzie odpowiedzialna za infrastrukturę, odczyt licznika, ciągłość dostaw itp.

* Opcja dostępna u wybranych sprzedawców.

Na poniższych wykresach przygotowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, widać wyraźnie, że coraz więcej odbiorców energii decyduje się na zmianę sprzedawcy. Z uwagi na oczywiste korzyści dla odbiorców, ten wzrostowy trend nie jest wcale zaskoczeniem.

Jak podaje na swojej stronie Urząd Regulacji Energetyki „obecnie liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec kwietnia 2012 r. wynosi 37 211, jest więc większa o 15 495 odbiorców w porównaniu z końcem 2011 r. (wzrost o 71,4%).

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wyniosła 30 053, co stanowi wzrost o 109,6% od końca XII 2011 roku.”

Skalę trendu widać na wykresie poniżej.